Strzelectwo

Kurs instruktorów sportu specjalność strzelectwo sportowe

 

Kurs składa się z części ogólnej teorii sportu oraz z części specjalistycznej.

W czasie trwania części ogólnej słuchacze na wykładach oraz w trakcie ćwiczeń poznają teoretyczne zagadnienia związane ze sportem m.in. dobór i selekcja w sporcie, rola i zakres kontroli w procesie szkolenia sportowego, struktura i planowanie szkolenia sportowego, budowa ciała rozwój fizyczny a sprawność fizyczna, społeczno-historyczne aspekty rozwoju sportu, wpływ czynników psychicznych na rozwój sportowców, instruktor sportu – jego rola i zadania w systemie szkolenia, zasady organizacji sekcji sportowej, rola i zakres badań lekarskich w sporcie fizjologiczne podstawy wydolności fizycznej i wytrzymałości, struktura i planowanie szkolenia sportowego, metody formy i środki szkolenia sportowego.

W czasie trwania części specjalistycznej słuchacze na wykładach a także w czasie zajęć praktycznych na strzelnicach poznają teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane ze strzelectwem sportowym m.in. dobór i selekcja kandydatów do strzelectwa, przygotowanie sprawnościowe techniczne psychiczne i taktyczne, historia strzelectwa, budowa i wyposażenie strzelnic, nauka o broni i amunicji, proces odnowy w procesie strzelania sportowego, prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, przepisy i regulaminy, prowadzenie obserwacji na treningu i zawodach, planowanie szkolenia sportowego. W czasie kursu odbywa się wiele zajęć praktycznych na strzelnicach gdzie słuchacze wykonują kontrolne strzelania konkurencji oraz nabywają praktyczne umiejętności nauczania strzelań poszczególnych konkurencji strzeleckich, organizują zawody strzeleckie oraz pod okiem trenerów prowadza zajęcia na zadane tematy. Zajęcia prowadzą trenerzy sekcji strzeleckiej CWKS Legia Warszawa.

Po zakończeniu części specjalistycznej organizujemy dodatkowo weekendowy kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej dla osób zainteresowanych.

Po zakończeniu kursu otrzymujecie Państwo książeczkę, poświadczającą uzyskanie tytułu zawodowego instruktora sportu o specjalności strzelectwo sportowe

Cena kursu obejmuje część ogólną oraz specjalizację, egzaminy oraz ewentualne egzaminy poprawkowe, materiały szkoleniowe oraz literaturę, opłaty obiektów szkoleniowych i strzelnic, wydanie zaświadczenia, ubezpieczenie oraz wszelkie inne koszty poniesione przez organizatora.

Wymagane dokumenty :

- ksero dokumentu potwierdzajace uzyskanie wykształcenia min. średniego (świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo maturalne, dyplom ukończenia szkoły wyższej lub ksero książeczki instruktorskiej sportu, jeżeli posiadacie Państwo uprawnienia instruktorskie).

- 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 na 4,5 cm.

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wzięcia udziału w kursie instruktorów strzelectwa.

 

 

Zapraszamy Serdecznie

 

 

 

www.akademiainstruktorow.pl, e-mail info@akademiainstruktorow.pl